Mogadishu

decorontwerp,
“Mogadishu”,  van Vivienne Franzman 2013

gezelschap: De Utrechtse Spelen, regie: Matthias Mooy

fotografie: Mirjam Grote Gansey

In dit stuk voor jongeren krijgt politieke correctheid ernstige consequenties.