Rixt

decor- en kostuumontwerp,
“Rixt” van Henk Alkema, 1995,  tgv de opening van de Harmonie, Leeuwarden

gezelschap: stichting Rixt, libretto en regie: Peter te Nuyl

fotografie: Mirjam Grote Gansey

Rixt wordt als heks beschouwd en bevindt zich meestentijds op het strand in Noord Friesland en in Ameland. De gemeenschap heeft zich van haar afgekeerd. Verschillende uitsnedes in de toneelopening laten de verschillende scene’s op de dijk, aan het strand en in de stad zien.
  • maquette

  • maquette

  • maquette

  • maquette

  • maquette